Usvojeno Izvješće o stanju u području sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 103. sjednici, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, usvojilo Izvješće o stanju u području sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, te donijelo sljedeće zaključke:

  • zadužuje se Agencija za sigurnost hrane BiH da nastavi suradnju s mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kantona, laboratorijima za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini iz područja javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora, u vezi s prikupljanjem i obradom podataka o laboratorijskim analizama hrane u Bosni i Hercegovini, epidemioloških podataka o bolestima čiji je put prijenosa hrana, podataka o prijavljenim slučajevima zoonoza i u 2017. godini;
  • preporučuje se mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantona, laboratorijima za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini iz oblasti javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora da nastave dostavu podataka o laboratorijskim analizama hrane u Bosni i Hercegovini, epidemioloških podataka o bolestima čiji je put prijenosa hrana, podataka o prijavljenim slučajevima zoonoza, Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i u 2017. godini;
  • preporučuje se mjerodavnim inspekcijskim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantona da prigodom izrade kontrolnih planova i planiranja službenih kontrola koriste podatke dostavljene u Izvješću o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, kako bi bili utemeljeni na procjeni rizika.