VM BiH: Donesen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prehrambenim aditivima

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 21. sjednici održanoj 3. prosinca 2020. godine donijelo  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prehrambenim aditivima.

Na ovaj način propisi Bosne i Hercegovine o prehrambenim aditivima usklađeni su s odgovarajućim propisima Europske unije  koji su usvojeni do 11. lipnja 2020. godine. Izmijenjenim pravilnikom stvaraju se uvjeti za kontinuirano praćenje propisa EU i redovito ažuriranje aneksa pravilnika koji se odnose na prehrambene aditive koji su dopušteni za uporabu u hrani.

Cilj donošenja Pravilnika o izmjenama Pravilnika o prehrambenim aditivima je omogućiti neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, koje će pružiti visoku razinu zaštite zdravlja ljudi, interesa potrošača i proizvođača u BiH, kada je riječ u uporabi prehrambenih aditiva u Bosni i Hercegovini.

U skladu s odredbama Pravilnika o prehrambenim aditivima (“Službeni glasnik BiH”, broj 33/18), prehrambeni aditiv je svaka tvar koja se sama po sebi ne konzumira kao hrana, niti je prepoznatljiv sastojak određene hrane bez obzira na hranjivu vrijednost, a čije je dodavanje hrani namjerno zbog tehnoloških razloga u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakiranju, prijevozu ili skladištenju i ima za posljedicu, ili se može očekivati da će imati za posljedicu, da će aditiv ili njegovi nusproizvodi postati izravno ili neizravno sastojak hrane.

Sukladno važećim propisima u Bosni i Hercegovini, aditiv se može koristiti samo ako udovoljava uvjetima zaštite okoliša i drugim opravdanim uvjetima, a osobito:

  • ako na temelju raspoloživih znanstvenih dokaza, ne ugrožava zdravlje potrošača i ako se koristi prema dopuštenoj namjeni,
  • ako je uporaba tehnološki opravdana, kada se konačni učinak ne može postići drugim načinima koji su ekonomski i tehnološki primjenjiviji,
  • ako njegova uporaba ne dovodi u zabludu potrošača.

Osim tehnoloških i drugih prednosti i koristi potrošaču, aditiv mora služiti jednoj ili više sljedećih namjena:

  • očuvanje hranjive vrijednosti hrane,
  • osiguravanje potrebnih sastojaka ili sastavnih dijelova hrane proizvedene za grupe potrošača s posebnim prehrambenim potrebama,
  • povećanje očuvanja kvalitete ili stabilnosti hrane ili poboljšanje njezinih senzornih svojstava, pod uvjetom da se priroda, sadržaj ili kvaliteta hrane ne mijenjaju na način koji bi mogao potrošača dovesti u zabludu,
  • pomoć u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakiranju, prijevozu ili skladištenju hrane, a odnosi se i na aditive, prehrambene enzime i prehrambene arome, pod uvjetom da se aditiv ne koristi za prikrivanje djelovanja korištenja sirovina loše kvalitete ili nedozvoljenih postupaka ili metoda, uključujući nehigijenske postupke ili metode.

Nakon objave u „Službenom glasniku BiH“, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prehrambenim aditivima bit će dostupan na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.