VM BiH: Usvojeno Izvješće o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti hrane za 2015. godinu

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 42. sjednici održanoj 4.2.2016. godine usvojilo „Izvješće o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti hrane za 2015. godinu u Bosni i Hercegovini“.

U cilju zaštite zdravlja potrošača kroz procjenu izloženosti potrošača i usklađenosti s važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine o razinama ostataka pesticida u hrani, te kontaminantima u vodi za piće iz objekata javne vodoopskrbe, prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stonim vodama, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, u suradnji s nadležnim entitetskim, kantonalnim, gradskim i općinskim, te inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH, provela „Plan praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće, prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda, te voća i povrća za 2015. godinu“. Sukladno Planu, u 25 gradova i općina u Bosni i Hercegovini uzeto je oko 530 uzoraka hrane na kojima je urađeno oko  4 550 laboratorijskih analiza.

Nakon razmatranja „Izvješća o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti hrane za 2015. godinu u Bosni i Hercegovini“, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je zadužilo Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da u suradnji s nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nastavi kontinuirano planiranje, pripremu i provedbu Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u Bosni i Hercegovini u predstojećem razdoblju. Također je preporučeno nadležnim institucijama u području sigurnosti hrane, veterinarstva i javnog zdravstva da u skladu s važećim zakonskim propisima dugoročno planiraju sredstva u proračunima svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, kako bi se osigurala realizacija planova praćenja i kontrolnih planova u oblasti sigurnosti hrane.

Agencija za sigurnost hrane BiH u suradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH kontinuirano poduzima mjere zaštite zdravlja i interesa potrošača, kao i omogućavanja ravnopravnog položaja subjekata u poslovanju s hranom na tržištu. Sve mjere temelje se na propisima o hrani, koje inicira i priprema Agencija u suradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH. Propisi o hrani kontinuirano se usklađuju sa zakonodavstvom EU, a u iste su ugrađeni najnoviji znanstveni standardi čime se na najbolji način štiti zdravlje potrošača.