BiH domaćin prvog sastanka Mreže kontakt točaka EFSA-e koji se održava izvan EU

Po prvi put od 2008. godine kada je uspostavljena Mreža kontakt točaka Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA Focal Point Network), redovni sastanak ove mreže bit će održan u zemlji koja nije članica EU, a ta čast pripala je Bosni i Hercegovini. 39. sastanak Mreže kontakt točaka koja ima veoma značajnu ulogu u povezivanju EFSA-e, mjerodavnih institucija i ostalih učesnika u sustavu sigurnosti hrane bit će održan 22. i 23. svibnja 2019. godine u Sarajevu.

Mreža se sastoji od članova iz 28 zemalja članica EU, Norveške i Islanda te posmatrača iz Švicarske, država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u svojstvu kontakt tačke EFSA-e za Bosnu i Hercegovinu, pruža potporu organizaciji 39. sastanka Mreže kontakt točaka i B2B radionice koja se održava uoči sastanka s ciljem povezivanja institucija, razmjene znanja iz oblasti sigurnosti hrane te promocije programa i projekata iz fondova EU.