BiH MENU projekt: Održana obuka trenera

U okviru Programa posebne namjene „Prehrambene navike stanovništva“ u Mostaru je 25. i 26. rujna 2017. godine održana obuka trenera o primjeni platforme za prikupljanje podataka o potrošnji hrane, sveobuhvatnu procjenu unosa hrane i planiranje prehrane (DIET ASSESS & PLAN – DAP). Ova platforma bit će korištena kroz projekt istraživanja prehrambenih navika odraslih u skladu s EU MENU metodologijom koji Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provodi u razdoblju od 2017.-2021. godine uz financijsku podršku Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Obuka je bila namijenjena članovima tima BiH MENU projekta, kojega čine predstavnici Agencije, entitetskih zavoda za javno zdravstvo te fakulteta koji će sudjelovati u provedbi istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine.

Pored DAP-a, savjetnički tim iz Srbije predstavio je članovima BIH MENU projekta anketne upitnike, knjigu veličine porcija, metodologiju pilot istraživanja prehrambenih navika uz testiranje upitnika, upitnik o učestalosti konzumacije pojedinih skupina hrane te upitnik o tjelesnoj aktivnosti anketiranih osoba.

Održane su i tri vježbe o popunjavanju upitnika, unosu podataka u softver i o kodiranju nove hrane u sustavu FoodEx2.

Značaj BIH MENU projekta ogleda se u razvoju sustava sigurnosti hrane kroz provedbu temeljnih načela analize rizika s ciljem uspostavljanja modernog sustava sigurnosti hrane na čemu se temelji i zaštita zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini. Temeljne informacije na kojima počiva odgovarajuća procjena rizika o sigurnosti hrane neke zemlje su prehrambene navike njenog stanovništva. Ove informacije daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim skupinama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Stoga je ovaj projekt podržan od strane EFSA-e i provodi se u skladu s EU MENU metodologijom, što jamči da su prikupljeni podaci u BiH usklađeni s podacima zemalja članica EU i dio su opće europske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Europe.