Ravnatelj Agencije na 63. sastanku Savjetodavnog foruma EFSA-e

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine nazočio je 63. sastanku Savjetodavnog foruma Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), koji je održan na Malti 7. i 8.3.2017. godine pod predsjedavanjem Bernharda Urla, izvršnog direktora EFSA-e, što je bilo prvo službeno učešće predstavnika Bosne i Hercegovine na sastanku Savjetodavnog foruma.

Na sastanku su, pored ostalog, razmatrane ključne trenutačne aktivnosti EFSA-e, poput suradnje s državama članicama EU u oblasti nove hrane i rezultatima nacionalnih prehrambenih studija (2012-2014).

Također je analiziran Nacrt plana međunarodne znanstvene suradnje EFSA-e 2017-2020, te je vođena rasprava o jačanju kapaciteta za procjenu rizika na međunarodnoj razini.

Savjetodavni forum je tijelo koje ima savjetodavnu funkciju prema izvršnom direktoru EFSA-e, a osobito u procesu izrade Prijedloga Programa rada EFSA-e. Sastoji se od predstavnika nacionalnih tijela nadležnih za procjenu rizika u državama članicama EU-a, dok Bosna i Hercegovina, predstavnici zemalja kandidata za članstvo u EU, Norveške, Islanda, Švicarske i Europske komisije sudjeluju na sastancima u svojstvu promatrača.