Donesena Odluka o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 13. studenoga 2019. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Odluku o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme. Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove:

  • daje mišljenja o uporabi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu mjerodavnih tijela,
  • daje mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o uporabi GMO-a,
  • daje mišljenja i prijedloge mjerodavnim tijelima državne uprave o pitanjima uporabe GMO-a,
  • prati stanje i razvoj u području korištenja genetske tehnologije i uporabe GMO-a,
  • prati znanstveno-stručna dostignuća i daje mišljenja u vezi s uporabom genetske tehnologije i uporabom GMO-a,
  • daje mišljenja u vezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim i tehnološkim, znanstvenim i drugim uvjetima korištenja GMO-a,
  • savjetuje mjerodavna tijela o pitanjima vezanim za uporabu GMO-a i genetske tehnologije,
  • izvještava javnost putem medija i stručnih skupova o stanju i razvoju u području uporabe genetske tehnologije i uporabe GMO-a, te o svojim stavovima i mišljenjima,
  • obavlja i druge stručne poslove propisane Zakonom o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09) i propisima donesenim na temelju njega.

U prethodnom sazivu, Vijeće za GMO je u razdoblju od 2015. – 2018. godine dalo je veoma značajan doprinos u izmjenama propisa iz oblasti GMO i pravnog reguliranja oblasti ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama. S ciljem informiranja znanstvene, stručne i šire javnosti, prethodni saziv Vijeća za GMO je pripremio monografiju „Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive“, koja je objavljena u nakladi Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i promovirana u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu.