EFSA-i prezentiran napredak u realizaciji EU MENU projekta

Sastanak na kojem je razmatran napredak u realizaciji projekta istraživanja prehrambenih navika stanovništva sukladno EU MENU metodologiji održan je 23. siječnja 2018. godine u sjedištu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi. U ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, jednog od korisnika projekta „Podrška nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji“, o napretku u realizaciji projekta i ključnim aktivnostima predstavnike EFSA-e izvijestili su mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja i prof.dr. Katica Arar, koordinator projekta.