EFSA objavila Izvješće o rizicima porijeklom iz hrane neživotinjskog porijekla

Znanstveni odbor za biološke opasnosti Europskog autoriteta za sigurnost hrane (BIOHAZ) je objavio prvu znanstvenu procjenu rizika od patogena koji mogu kontaminirati hranu neživotinjskog porijekla. U znanstvenom mišljenju prikazan je ukupan broj slučajeva oboljenja ljudi u epidemijama izazvanim hranom u razdoblju od 2007. do 2011. godine s udjelima prijavljenih slučajeva oboljenja ljudi u zemljama Europske unije uzrokovanih hranom neživotinjskog i životinjskog porijekla.