EFSA: Održan 67. sastanak Savjetodavnog foruma i 34. sastanak Mreže kontakt točaka

67. sastanak Savjetodavnog foruma Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 7. veljače 2018. godine u Utrechtu, Nizozemska, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je sudjelovao mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj.