EFSA: Poziv kandidatima za pripravnički staž

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je poziv za pripravnički staž na koji se mogu prijaviti kandidati sa završenim preddiplomskim studijem koji su zainteresirani za stjecanje radnog iskustva i znanja u različitim područjima rada ove institucije. Poziv je otvoren i za kandidate iz zemalja u procesu pristupanja EU, među kojima je Bosna i Hercegovina. Pripravnički staž obavlja se u sjedištu EFSA-e u Parmi, Italija.

Postupak prijave na natječaj obavlja se elektronskim putem, a rok za prijavu je 1. srpnja 2019. godine.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete:

  • Završen studij u trajanju od najmanje tri godine do datuma krajnjeg roka prijave na natječaj;
  • Dobro poznavanje engleskog jezika (minimalno B2 prema CEFR);
  • Da kandidat do sada nije obavljao stručnu praksu u EFSA-i, bio u radnom odnosu s EFSA-om na bilo koji način ili primao bilo kakvu vrste naknade od EFSA-e;
  • Da kandidat karakternim osobinama udovoljava zahtjevima poslova u koje će biti uključen (npr. potpisana izjava o nekažnjavanju).

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila traineeships@efsa.europa.eu.

Detaljnije informacije i obrazac za prijavu dostupni su na sljedećoj poveznici.