EFSA: Poziv za upućene nacionalne stručnjake (Seconded National Experts Call)

Od samog početka pretpristupnog programa predstavnicima nadležnih institucija za sigurnost hrane iz Bosne i Hercegovine omogućeno je sudjelovanje na sastancima različitih znanstvenih radnih skupina Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), a rukovodstvo Agencije za sigurnost hrane BiH, otkako je imenovana kao službena kontakt točka, sudjeluje na redovitim sastancima Savjetodavnog foruma EFSA-e u svojstvu promatrača. Agencija za sigurnost hrane BiH imenovana je EFSA-inom kontakt točkom za BiH s temeljnom zadaćom jačanja znanstvene suradnje, institucionalnog povezivanja i razmjene znanstvenih podataka.

EFSA zemljama korisnicama pretpristupnog programa pruža mogućnost razvijanja suradnje s EFSA-om, a jedna od tih mogućnosti odnosi se na upućene nacionalne stručnjake (Seconded National Experts).

Ovi stručnjaci imaju dvostruku ulogu: svojom stručnošću doprinose EFSA-i, a tijelima svoje matične države kasnije će moći ponuditi znanje stečeno tijekom razdoblja upućivanja, te će na taj način poticati međusobnu razmjenu i jačati suradnju između EFSA-e i njezinih partnera.

Poziv za upućene nacionalne stručnjake (Seconded National Experts Call) dostupan je na sljedećoj poveznici:

http://careers.efsa.europa.eu/Secondment/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-37