EFSA: Razina ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda kod životinja i hrane i dalje niska

U skladu s najnovijim izvješćem Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), razina ostataka veterinarskih lijekova i drugih tvari pronađenih u životinjama i hrani životinjskog podrijetla u Europskoj uniji i dalje je niska. U izvješću su navedeni rezultati za različite skupine tvari, uključujući hormone, antibakterijske tvari, okolišne kontaminante, zabranjene tvari i druge veterinarske lijekove.

Godišnje izvješće EFSA-e za 2022. godini uključuje podatke koje dostavljaju države članice EU-a, te Island i Norveška. Udio nesukladnih uzoraka u 2022. godini iznosio je 0,18 %, što je u okviru rezultata prethodnih trinaest godina kada se udio nesukladnih rezultata kretao od 0,17 % do 0,37 %. U 2021. godini iznosio je 0,17 %.

Ukupni udio nesukladnih uzoraka među ciljanim uzorcima (uzorci koji su uzeti za otkrivanje nedozvoljenih tvari ili za provjeru nesukladnosti s najvećim dopuštenim razinama) iznosio je 0,27 %, što je u skladu s prethodne četiri godine (0,24 % – 0,35 %), a nešto više nego 2021. (0,24 %).

Svi podaci, koji obuhvaćaju oko 13 milijuna analitičkih rezultata, dostupni su na repozitoriju EFSA Knowledge Junction, na taj se način omogućuje povećana transparentnost, ponovljivost i korištenje rezultata u procjenama rizika za sigurnost hrane i hrane za životinje.

U izvješću iz 2022. godine obrađeni su podaci o praćenju prisutnosti ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda i određenih tvari u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla iz ukupno 600.320 uzoraka. Od toga je 342.850 bilo ciljanih uzoraka i 3.892 sumnjiva uzorka prijavljena u skladu s Direktivom Vijeća 96/23/EZ, te 2.772 uzorka prikupljenih pri uvozu i 250.806 uzoraka prikupljenih u okviru programa prikupljenih u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Većina zemalja ispunila je minimalne zahtjeve za učestalost uzorkovanja utvrđene Direktivom Vijeća 96/23/EZ i Odlukom Komisije 97/747/EZ.

Cjelokupni EFSA-in izvještaj nalazi se na poveznici: https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-8669