EFSA: Završena reevaluacija boja

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) obavila je reevaluaciju svih boja koje su do 2009. godine odobrene za uporabu u hrani na području Europske unije. Na kraju reevaluacije, eksperti EFSA-e zaključili su kako dostupni podaci o titanij dioksidu (E171) u hrani ne ukazuju na povezanost sa zdravljem potrošača. Međutim, preporučili su da se provedu nova ispitivanja kako bi se otklonili nedostaci u podacima o mogućem učinku E171 na reproduktivni sustav, što bi omogućilo određivanje prihvatljivog dnevnog unosa za ovu boju (Acceptable Daily Intake, ADI).

Kroz proteklih sedam godina, Panel o aditivima i tvarima koje se dodaju hrani preispitao je sigurnost 41 boje imajući u vidu sve dostupne znanstvene studije i podatke. Gdje je bilo moguće, Panel je odredio ili izmijenio ADI za određene boje.

„Završetak reevaluacije prehrambenih boja je važna prekretnica za EFSA-u, ali naš posao s tim ne završava. Još uvijek postoji značajan broj drugih prehrambenih aditiva za koje je potrebno obaviti reevaluaciju do kraja 2020. godine. Mi smo, naravno, spremni odgovoriti na sve dodatne zahtjeve Europske komisije za preispitivanje boja i drugih aditiva ukoliko budu dostupna nova znanstvena saznanja“, izjavio je povodom završetka reevaluacije boja u hrani Ruud Woutersen, potpredsjednik ANS Panela.

Detaljnije informacije možete pronaći OVDJE.