Informacija o povlačenju i opozivu proizvoda Novalac CC, 400 g, serija 45405, rok uporabe: 23. 9. 2018.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uputila je 5. svibnja 2017. godine zastupniku proizvoda ”Novalac” za Bosnu i Hercegovinu zahtjev za žurno dostavljanje povratne informacije vezano uz distribuciju spornih serija mliječne hrane za dojenčad ”Novalac” i o eventualno poduzetim mjerama s njihove strane.

 

Naime, određeni proizvodi ”Novalac” predmetom su povlačenja i opoziva s tržišta više zemalja EU zbog neprikladnog sadržaja estera masnih kiselina, glicidil estera (glicidol) i 3- monoklorpropan-1,2-diola (3-MCPD). Povlačenje se provodi iz preventivnih razloga, obzirom na to da utjecaj navedenih spojeva na zdravlje djece još uvijek nije dovoljno znanstveno ispitan.

”Medis International” d.o.o., Sarajevo, zastupnik za distribuciju proizvoda ”Novalac” za Bosnu i Hercegovinu dostavio je povratnu informaciju Agenciji za sigurnost hrane BiH, prema kojoj je na tržište BiH stavljen proizvod Novalac CC 400, serija 45405, rok uporabe do 23. 9. 2018., te da će provesti slijedeće mjere:

  • povrat proizvoda Novalac CC, 400 g, serija 45405, rok uporabe do 23. 9. 2018.,
  •  obavještavanje svih veledrogerija i ljekarni o povratu s tržišta BiH,
  • obavještavanje krajnjih kupaca o povratu s tržišta putem medija.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je povratnu informaciju, zaprimljenu od distributera, mjerodavnim inspekcijskim tijelima, zajedno s listom distribucije i rezultatima analize provedene od strane austrijske Agencije za zdravlje i sigurnost hrane (AGES).

 

Sukladno članku 27. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), ako subjekt u poslovanju s hranom zna ili opravdano sumnja da hrana koju je uvezao, proizveo, preradio, stavio na tržište ili distribuirao, ne udovoljava zahtjevima zdravstvene ispravnosti, dužan je odmah spriječiti stavljanje hrane na tržište, odnosno u slučajevima kada proizvod nije više pod njegovom neposrednom kontrolom o tome odmah obavijestiti mjerodavne organe. Ako je hrana već stigla do potrošača, subjekt u poslovanju s hranom mora učinkovito i točno obavijestiti potrošače o razlozima za njezino povlačenje, i ako je potrebno, od potrošača tražiti povrat hrane kojom su već opskrbljeni, kada ostale mjere nisu dovoljne za postizanje visoke razine zaštite zdravlja.