Javni poziv: EFSA GUEST program 2019

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je javni poziv kandidatima zainteresiranim za privremeni radni angažman u ovoj instituciji u okviru EFSA Guest programa 2019. Javni poziv namijenjen je znanstvenicima, doktorandima i profesionalcima koji žele podijeliti svoje stručno znanje u područjima rada EFSA-e i onima koji su zainteresirani za specifične projekte u znanstvenim područjima u djelokrugu rada EFSA-e. Riječ je o besplatnom programu za koji EFSA ne snosi financijske troškove, osim onih koji se odnose na obavljanje poslova za vrijeme privremenog rada.

Trajanje privremenog rada određuje se nakon provedene procedure javnog poziva, ovisno o tomu realizira li se radni angažman u kontinuitetu ili sa stankama, ali ne može biti duže od:

  • 12 mjeseci za kandidate iz javnog sektora i međunarodnih organizacija,
  • šest mjeseci za doktorande.

Kandidati iz zemalja izvan EU moraju dobiti odgovarajuću vizu. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 31. prosinca 2019. godine, a detaljne informacije o uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati i načinu prijave možete pogledati na sljedećoj poveznici.