Objavljen Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine

15. srpnja 2019.

U skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i objavila na službenoj web stranici Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine. Registar trenutačno sadrži osnovne podatke o 63 proizvoda koji se […]