Projekt “Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam)”

USAID-ov projekta “Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam)” ima za cilj podržati široki gospodarski rast vođen turizmom i promicati društvenu harmoniju kapitalizirajući svoju bogatu kulturnu baštinu i prepoznatljivu prirodu. Osim toga, Turizam nastoji podržati turističku industriju Bosne i Hercegovine u brzom oporavku od negativnih utjecaja pandemije COVID-19 i postaviti je na snažnu putanju rasta prema održivom turističkom gospodarstvu. Projekt je izgrađen na četiri cilja:

  • Cilj 1: Uspostavljeno okruženje s usklađenim politikama i propisima potrebnim za primjetan rast u turističkom sektoru.
  • Cilj 2: Jačanje kvalitete turizma, usluga i robne marke što je rezultiralo poboljšanjem turističke industrije u BiH.
  • Cilj 3: Pružatelji turističkih usluga, poljoprivreda i druga mala i srednja poduzeća povezana s turizmom dobivaju bolji pristup financiranju što rezultira značajnim povećanjem ulaganja.
  • Cilj 4: Turizam i lokalni poljoprivredni proizvodi dobivaju povećan pristup regionalnim i svjetskim tržištima.

Dostupnost i kvaliteta turističke i ugostiteljske radne snage identificirani su kao jedan od velikih izazova s ​​kojima se industrija suočava. Također, sastav bh. Turizma uključuje sve veći broj mikro i malih poduzetnika u ugostiteljskom i avanturističkom sektoru i ruralnim područjima sa seoskim kućama i ruralnim smještajem i iskustvom, predstavljajući potrebu za razvojem vještina kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za njihovim vrstama usluga, ali na višoj razini kvalitete i u skladu sa sigurnosnim zahtjevima COVID-19.

Na osnovu iskazane potrebe i uspostavljene suradnje Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i USAID Turizam projekta izrađen je “Vodič za sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma” kako bi podigli svijest svih aktera o sigurnom rukovanju hranom. Vodič je zasnovan na sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima kojim prostorije i oprema za proizvodnju i promet hrane moraju udovoljiti, dobroj ugostiteljskoj/proizvođačkoj praksi i HACCP-u, gdje se od proizvođača zahtijeva da identtificira opasnosti (hazarde) koje ugrožavaju sigurnost proizvoda i da ih kao takve eliminiraju ili kontroliraju. U Vodiču su date i brojne smjernice i evidencijske liste koje je neophodno voditi, u zavisnosti od stupnja rizika pojedinog objekta.

Svrha Vodiča je da služi kao podsjetnik i vodilja svima koji se bave pripremom i/ili posluživanjem hrane kako bi se osiguralo da osobe koje rukuju s hranom, kao i osobe koje nadziru pripremu hrane, budu na odgovarajući način svjesne sigurnosti hrane, principa sigurnosti i higijene hrane tijekom posla koji obavljaju. Cilj ovog Vodiča je da prikaže dobre prakse koje subjekti koji se bave pripremom i/ili služenjem hrane (restorani, planinarski domovi, seoska domaćinstva i organizatori izleta u prirodi koji nude specijalitete domaće kuhinje i sl.) trebaju primjenjivati pri ispunjavanju svih propisanih obveza u poslovanju s hranom.

Uvođenjem i primjenom ovog Vodiča u svakodnevnom radu provodi se preventivna samokontrola higijenskih uvjeta u pripremi i posluživanju hrane u ugostiteljstvu i avanturističkom turizmu u skladu sa zakonskim obvezama.

Vodič se u ovom izdanju objavljuje u digitalnom formatu, u elektronskoj formi i dostupan je na web stranicama Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i USAID Turizam projekta.