Održan 72. sastanak Savjetodavnog foruma EFSA-e

72. sastanak Savjetodavnog foruma Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 3. i 4. srpnja 2019. godine u Reykjaviku, Island, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je sudjelovao dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije.

Na sastanku su razmatrane pripremne aktivnosti za provedbu nove Uredbe o transparentnosti i održivosti procjene rizika u prehrambenom lancu kojom je dopunjena Uredba (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća. Cilj ovih dopuna regulatornog okvira EU je povećavanje transparentnosti procjene rizika u prehrambenom lancu, unaprjeđenje objektivnosti i neovisnosti studija koje koristi EFSA te revizija načina upravljanja EFSA-om s ciljem osiguranja održivosti ove institucije.

Sudionici sastanka Savjetodavnog foruma upoznati su s predstojećim aktivnostima na provedbi istraživanja prehrambenih navika stanovništva EU (EU MENU).U okviru ove točke dnevnog reda, ravnatelj Hajrić informirao je nazočne o aktivnostima koje se provode na realizaciji istraživanja prehrambenih navika stanovništva u Bosni i Hercegovini sukladno EU MENU metodologiji. Ovom prigodom zahvalio je predstavnicima EFSA-e na potpori provedbi navedenog istraživanja u sklopu projekta „Potpora nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji“.

Na sastanku su predstavljene nove informacije o harmonizaciji prikupljanja podataka o kemijskim kontaminantima, suradnji s Europskom agencijom za kemikalije (ECHA) i novom ciklusu programa EU FORA za razdoblje od 2019. – 2021. godine.

Savjetodavni forum EFSA-e sastoji se od rukovoditelja agencija i institucija za sigurnost hrane svih zemalja članica EU i zemalja članica EFTA-e, a na sastancima sudjeluju i predstavnici nadležnih institucija pretpristupnih zemalja.

72AF2