157. sjednica VM BiH: Donesen Pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 157. sjednici održanoj 7. studenoga 2018. godine donijelo Pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode.

Pravilnikom o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode utvrđuje se sustav kvalitete za prehrambene proizvode, koji služi kao temelj za označavanje te prema potrebi, zaštitu naziva i izraza, koji se posebno navode ili opisuju proizvod s karakteristikama proizvoda s dodanom vrijednosti i/ili svojstvima s dodanom vrijednosti koje su posljedica metoda prerade koje se koriste prilikom njihove proizvodnje, ili mjesta njihove proizvodnje ili promidžbe.

Svrha ovog Pravilnika je osiguranje poštenog tržišnog natjecanja za proizvođače prehrambenih proizvoda s karakteristikama i obilježjima proizvoda s dodanom vrijednosti te omogućavanje dostupnosti pouzdanih informacija potrošačima vezanih za takve proizvode. Pored toga, ovaj propis daje pravne pretpostavke za poštivanje prava intelektualnog vlasništva za prehrambene proizvode koji su zaštićeni u skladu s istim.

Stupanjem na snagu Pravilnika o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode bit će stavljeni van snage Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10) i Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10).