Održana Prva sjednica Vijeća za genetski modificirane organizme

Prva sjednica Vijeća za genetski modificirane organizme imenovanog Odlukom o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“, broj 82/19)  koja je donesena na 178. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održana je 27. prosinca 2019. godine u Mostaru.

Sukladno odredbama Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), radi praćenja stanja i razvoja u području rukovanja s GMO-om i pružanja stručne pomoći nadležnim tijelima u provedbi ovoga Zakona, Vijeće ministara na prijedlog Agencije, s kandidatske liste iz znanstvenih, stručnih i obrazovnih institucija entiteta i Brčko Distrikta BiH, Odlukom bira članove Vijeća za GMO.

Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove:

  • daje mišljenja o uporabi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu mjerodavnih tijela,
  • daje mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o uporabi GMO-a,
  • daje mišljenja i prijedloge mjerodavnim tijelima državne uprave o pitanjima uporabe GMO-a,
  • prati stanje i razvoj u području korištenja genetske tehnologije i uporabe GMO-a,
  • prati znanstveno-stručna dostignuća i daje mišljenja u vezi s uporabom genetske tehnologije i uporabom GMO-a,
  • daje mišljenja u vezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim i tehnološkim, znanstvenim i drugim uvjetima korištenja GMO-a,
  • savjetuje mjerodavna tijela o pitanjima vezanim za uporabu GMO-a i genetske tehnologije,
  • izvještava javnost putem medija i stručnih skupova o stanju i razvoju u području uporabe genetske tehnologije i uporabe GMO-a, te o svojim stavovima i mišljenjima,
  • obavlja i druge stručne poslove propisane Zakonom o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09) i propisima donesenim na temelju njega.