Objavljene specifikacije proizvoda koji su u postupku registracije oznaka

Specifikacije prehrambenih proizvoda koji su u postupku registracije naziva zaštićenom oznakom podrijetla, odnosno zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, objavljene su 12. veljače 2020. godine, sukladno članku 12., stavak (9) Pravilnika o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18), na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Zahtjevi za registraciju naziva zaštićenom oznakom podneseni su za sljedeće proizvode:

  • „Visočka pečenica“ – zahtjev za registraciju naziva zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla,
  •  „Livanjski izvorni sir“ – zahtjev za registraciju naziva zaštićenom oznakom podrijetla,
  •  „Livanjski sir“ – zahtjev za registraciju naziva zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i
  •  „Nevesinjski krompir“ – zahtjev za registraciju naziva zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Sadržaj zahtjeva objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, broj 10/20 od 11. veljače 2020. godine čime je započeo rok od dva mjeseca za ulaganje prigovora na objavljeni zahtjev, kako je propisano člankom 13. Pravilnika o  o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode. Prigovor se podnosi na obrascu izjave o prigovoru iz Aneksa IV. navedenog pravilnika ako:

  1. zahtjev za registraciju nije u skladu s odredbama članka 4. stav (1) toč. k) i l) i st. (2) i (3) i članka 48. ovog pravilnika, ili
  2. bi predložena registracija oznake ugrozila postojanje potpuno ili djelomično istovjetne oznake ili žiga ili postojanje proizvoda koji se nalaze na tržištu najmanje pet godina prije dana objavljivanja zahtjeva u “Službenom glasniku BiH” u skladu s člankom 12. stavak (9) ovoga pravilnika, ili
  3. je oznaka, za čiju je registraciju podnesen zahtjev, po svojoj prirodi generička, o čemu podnositelj mora dostaviti potrebne dokaze.

Specifikacije proizvoda dostupne su na sljedećoj poveznici.