Ostaci pesticida u hrani u EU i BiH u 2018. godini

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je Izvješće o ostacima pesticida u hrani u Europskoj uniji u 2018. godini. Izvješće se temelji na podacima dobijenim  u sklopu službenih nacionalnih kontrolnih planova koje provode države članice EU, Island i Norveška i uključuje ciljano i nasumično uzrokovanje.

U 2018. godini, od ukupno 91.015 uzetih uzoraka, 95.5% nije imalo ostatke pesticide iznad propisane MRL vrijednosti, kod 4.5% uzoraka je utvrđena vrijednost ostataka pesticida preko propisanog  MRL-a, a 2.7% uzoraka nije bilo u skladu sa važećim propisima, odnosno sadržavali su ostatke pesticida iznad propisane MRL vrijednosti, uzimajući u obzir i mjernu nesigurnost.

Od ukupnog broja, u sklopu koordiniranog kontrolnog plana EU uzorkovano je ukupno 11.679 uzoraka, od toga kod 1.4% uzoraka je utvrđena vrijednost ostataka pesticida iznad propisanog  MRL-a, a 0.9% je bilo neusklađenih uzoraka. Stolno grožđe i slatka paprika su među proizvodima koji su najčešće sadržavali vrijednosti ostataka pesticida iznad propisane MRL vrijednosti. Podaci prikupljeni u sklopu kontrolnih planova osobito su korisni, jer obuhvaćaju istu skupinu proizvoda na trogodišnjoj rotaciji, što znači da se za određenu hranu mogu utvrditi uzlazni ili silazni trendovi.

˝Godinama ovo izvješće predstavlja podršku radu Europske komisije i zemalja članica u osiguravanju pravilne uporabe pesticida sukladno zakonodavstvu i ciljevima EU.  Učinkovito prikupljanje i rigorozna analiza takvih podataka i dalje će biti od presudnog značaja u osiguranju sigurne hrane koja se prodaje u Europskoj uniji”, izjavio je Bernhard Url, izvršni direktor EFSA.

U istom razdoblju u Bosni i Hercegovini je u sklopu Programa kontrole (monitoring) ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u 2018. godini, ukupno uzorkovano i analizirano 195 uzoraka hrane. Od ukupno broja analiziranih, 97.95% uzoraka nije imalo ostatke pesticida iznad propisane MRL vrijednosti. Kod tri uzorka (1.54%) su utvrđeni ostaci pesticida iznad MRL-a, ali u granicama mjerne nesigurnosti te se ti uzorci smatraju odgovarajućim. Radilo se uzorku stonog grožđa, jabuke i patlidžana. Jedan uzorak je bio neodgovarajući (0.51%). Radilo se o uzorku kruške.

Procjena rizika

Na temelju dobijenih rezultata EFSA je provela prehrambenu procjenu rizika kao dio analize rezultata. Ovo upućuje da prehrambeni proizvodi uzorkovani u 2018. godini vjerovatno neće izazvati brigu za zdravlje potrošača. Međutim, dane su brojne preporuke kako bi se povećala učinkovitost europskog kontrolnog sustava, a u cilju osiguravanja visoke razine zaštite potrošača.

Na temelju rezultata Programa kontrole koji se provodi u Bosni i Hercegovini, sukladno svojim nadležnostima, Agencija je provela procjenu prehrambene izloženosti ljudi za svaku kombinaciju pesticid/hrana koji su uzorkovani u sklopu Programa kontrole 2018. Iz dobijenih rezultata može se zaključiti da je malo vjerovatno da postoji rizik, u pogledu zdravstvenih posljedica, od kratkotrajne prehrambene izloženosti potrošača u Bosni i Hercegovini putem kombinacije pesticid/hrana koja je uzorkovana u sklopu monitoringa. Također, na temelju dobijenih rezultata upućene su preporuke mjerodavnim tijelima u cilju osiguranja visoke razine zaštite zdravlja ljudi.

U Bosni i Hercegovini se svake godine provodi Program kontrole (monitoring) ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijela koji je dio Višegodišnjeg programa kontrole. Višegodišnji program kontrole priprema i koordinira Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Višegodišnji program kontrole je u skladu s koordiniranim višegodišnjim programom kontrole koji se provodi u državama Europske unije.

Ukoliko usporedimo rezultate programa kontrole u EU iz 2018. godini s podacima koje smo u Bosni i Hercegovini dobili u sklopu Programa kontrole (monitoring) ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u 2018. godini, možemo zaključiti da je razina ostataka pesticida u i na hrani u Bosni i Hercegovini i zemljama članicama EU  približno ista.

Godišnje izvješće koji je objavila EFSA možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6057.