Omogućen nastavak procesa priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 9. sjednici održanoj 18. lipnja 2020. godine donijelo Odluku o osnivanju Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini.

Donošenjem ove Odluke imenovan je novi saziv Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini koji će nastaviti proces priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini. Također su omogućene pretpostavke za praćenje stanja u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini.

Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini, sukladno važećim propisima, nakon razmatranja predmeta i dostavljene dokumentacije u istom, daje Mišljenje o priznavanju prirodne mineralne, prirodne izvorske ili stolne vode koja se stavlja na tržište Bosne i Hercegovine.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u skladu s Mišljenjem Povjerenstva, donosi Rješenje kojim se potvrđuje da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu s odredbama važećih propisa te da se ista može stavljati na tržište Bosne i Hercegovine kao „prirodna izvorska“, „prirodna mineralna“ ili „stolna voda“.

Da bi neka voda bila priznata kao prirodna mineralna ili prirodna izvorska voda, sukladno zahtjevima Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 26/10 i 32/12), mora biti zdravstveno ispravna i po svom sastavu udovoljavati zahtjevima geoloških i hidroloških ispitivanja, fizičkih i fizičko-kemijskih ispitivanja, senzornih svojstava, kemijskih ispitivanja, mikrobioloških ispitivanja na izvoru, farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja.

Na tržištu Bosne i Hercegovine trenutačno se nalazi 26 prirodnih mineralnih voda i 27 prirodnih izvorskih  voda. Popis priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda možete pogledati na sljedećoj poveznici.

Sukladno odredbama  Pravilnika o stolnim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 40/10 i 43/10), devet priznatih stolnih voda trenutačno se nalazi na tržištu Bosne i Hercegovine. Popis stolnih voda u Bosni i Hercegovini dostupan je ovdje.