68. sjednica Vijeća ministara BiH: Podržani prijedlozi za unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 68. sjednici održanoj 18. kolovoza 2016. godine, donijelo Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o neželjenim supstancama u hrani za životinje i Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima.

Izmjenama i dopunom Pravilnika o neželjenim supstancama u hrani za životinje mijenjaju se i dopunjujuju najveće dozvoljene količine neželjenih supstanci u hrani za životinje, u skladu s  propisima EU. Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima donesen je na zahtjev proizvođača, zbog toga što su donošenjem drugih propisa o hrani u Bosni i Hercegovini prevaziđeni zahtjevi Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 54/11 i 62/14), te je opravdano i prioritetno stavljanje izvan snage istoga.

Na 68. sjednici Vijeća ministara BiH, na prijedlog Agencije, također je razmotrena i usvojena Informacija o načinu rješavanja područja zaštite prehrambenih proizvoda oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane u Bosni i Hercegovini u cilju osiguravanja funkcionalnosti sustava. U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH,  Agencija će po žurnoj proceduri pripremiti i dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje izmjene i dopune Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda hrane,  radi potpunog usklađivanja istih  s Uredbom EU 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene prozvode, kao i prateće odluke koje su potrebne za provedbu navedenih propisa.

Vijeće ministara je, također na prijedlog Agencije, na 68. sjednici razmotrilo i usvojilo Izvješće o stanju u području sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, Odluku o jednokratnoj naknadi za rad Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, te Informaciju o poduzetim aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na realizaciji zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s 21. sjednice održane 2.9.2015. godine.

Na istoj sjednici Vijeća ministara, na prijedlog Vijeća za GMO, usvojeno je Izvješće o radu Vijeća za genetski modificirane organizme za razdoblje  1.1. – 31.12.2015. godine sa zaključcima kojima se zadužuje Vijeće za GMO da pruži svu potrebnu znanstvenu i stručnu pomoć nadležnim tijelima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa i daljeg jačanja službenih kontrola u području GMO. Agencija za sigurnost hrane BiH obvezuje se da, u svojstvu središnjeg nadležnog tijela za GMO, nastavi aktivnu koordinaciju s nadležnim tijelima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, radi daljnjeg jačanja sustava u oblasti genetski modificiranih organizama.