8. sjednica Vijeća ministara BiH: Usvojeno Izvješće Agencije

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 8. sjednici, održanoj danas u Sarajevu, usvojilo „Izvješće o aktivnostima i poduzetim mjerama temeljem zaprimljenih INFOSAN i RASFF obavijesti za razdoblje 2011.-2013. godina“. Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nakon razmatranja navedenog Izvješća, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine se obvezuje kao kontakt točka nastaviti kontinuiranu suradnju s Međunarodnom mrežom autoriteta za sigurnost hrane (INFOSAN, International Food Safety Authorities Network) i Sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje EU (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed), te poduzimati sve potrebne mjere kako bi se ova suradnja unaprijedila. Vijeće ministara je, također, zaključkom obvezalo Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da kao kontakt točka DG SANTE EU RASFF i FAO/WHO INFOSAN nastavi aktivnu koordinaciju i razmjenu informacija s mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine čiji predstavnici su imenovani u nacionalnu RASFF i INFOSAN mrežu.

Uslijed globalizacije trgovine, potencijalno opasna hrana, hrana za životinje i materijali u kontaktu s hranom mogu biti široko distribuirani, pa tako mogu dospjeti i na tržište Bosne i Hercegovine. Kako bi mjerodavna tijela mogla imati informacije o opasnoj hrani i poduzeti žurne mjere radi uklanjanja takve hrane s tržišta na svjetskom razini je uspostavljena Međunarodna mreža autoriteta za sigurnost hrane (INFOSAN), dok je na razini Europske unije uspostavljen Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

U razdoblju od 2011.-2013. godine, Agencija za sigurnost hrane BiH zaprimila je 43 EU RASFF obavijesti, temeljem kojih su poduzete mjere obavještavanja mjerodavnih tijela BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, te dostavljanja povratnih informacija, a o poduzetim mjerama od strane nadležnih organa u našoj zemlji Agencija je redovno obavještavala nadležnu službu Europske komisije. Također, Agenciji je u navedenom razdoblju dostavljeno 13 informativnih i 17 hitnih INFOSAN obavijesti o uočenim hazardima u hrani i oboljenjima koja se prenose hranom, a koje imaju globalni karakter, te su iste pravovremeno upućene članovima INFOSAN mreže u Bosni i Hercegovini.