98. sjednica VM BiH: Usvojena izvješća o radu Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda i Vijeća za GMO za 2016. godinu

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je na 98. sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine, razmotrilo i usvojilo Izvješće o radu Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Sve prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se stavljaju na tržište Bosne i Hercegovine moraju biti priznate od Povjerenstva i imati Rješenje Agencije da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet sukladno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, broj 26/10).

U 2016. godini Povjerenstvo je razmatralo 28 zahtjeva za postupak priznavanja voda i stavljanja istih na tržište Bosne i Hercegovine, te donijelo 24 Mišljenja o priznavanju, a za još 4 predmeta nastavljeno je rješavanje u 2017. godini.

U izvještajnom razdoblju u „Službenom glasniku BiH, broj 74/16” objavljena je ažurirana Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Popis stolnih voda u Bosni i Hercegovini. Lista i Popis objavljeni su pravovremeno i na web stranici Agencije, a o svemu su obavještavana mjerodavna inspekcijska tijela u cilju osiguravanja provedbe propisa u ovom području.

U Bosni i Hercegovini su dosad priznate ukupno 62 vode, od čega 29 prirodnih mineralnih voda, 24 prirodne izvorskih vode i 9 stolnih voda. Sve priznate vode upisane su u Registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Nakon razmatranja Izvješća o radu Vijeća za GMO za 2016. godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je zaključkom zadužilo Vijeće za GMO da pruži svu potrebnu znanstvenu i stručnu pomoć mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa i daljeg jačanja službenih kontrola u oblasti genetski modificiranih organizama. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obvezuje se da u svojstvu središnjeg nadležnog tijela za genetski modificirane organizme, nastavi aktivnu koordinaciju s mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Vijećem za GMO s ciljem daljeg jačanja sustava u području genetski modificiranih organizama.