Afrička svinjska kuga: rizici podrijetlom iz hrane za životinje, prostirke i transporta

U posljednjem znanstvenom mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) o afričkoj svinjskoj kugi razmatrani su rizici prijenosa virusa u nezahvaćene regije EU različitim putevima, kao što su hrana za životinje, materijali za prostirku i prazna prijevozna sredstva na povratku iz zahvaćenih područja.

Zaključeno je da je potencijal za prijenos ovim putevima manji u odnosu na neke druge (premještanje živih domaćih svinja ili dopuštanje kontakta između divljih svinja i domaćih svinja), ali rizik ne može biti u potpunosti isključen.

Razvijen je model za rangiranje rizika iz različitih načina prijenosa ili matrica metodom prikupljenog stručnog znanja (EKE, Expert knowledge elicitation). EKE je zasnovan na dokazima dobivenim pretraživanjem literature i javnim konzultacijama.

Sedamnaest proizvoda i matrica procijenjeno je i rangirano prema relativnoj vjerovatnosti kontaminacije virusom u područjima zahvaćenim afričkom svinjskom kugom i infekcije svinja u nezahvaćenim područjima. Kompozitna hrana za životinje, aditivi u hrani za životinje i kontaminirana vozila bili su najviše rangirani.

Kako bi se reducirao rizik od unosa virusa na farme svinja putem hrane za životinje, prostirki i prijevoznih sredstava, znanstvenim mišljenjem preporučuje se striktno pridržavanje relevantnih procesa  dekontaminacije i skladištenja za sve proizvode koji se premještaju iz područja zahvaćenih afričkom svinjskom kugom u nezahvaćena područja.

Znanstveno mišljenje o svojstvima različitih matrica za prijenos virusa afričke svinjske kuge dostupno je na sljedećoj poveznici.