Agencija podržala IV Kongres Univerziteta u Sarajevu „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ s međunarodnim sudjelovanjem

U organizaciji grupacije fakulteta medicinskih, prirodno-matematičkih, biotehničkih i humanističkih znanosti Univerziteta u Sarajevu, u razdoblju od 20.-22. studenoga 2019. godine održan je IV Kongres Univerziteta u Sarajevu „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ s međunarodnim učešćem. Više od 500 sudionika nazočilo je kongresu čiji je cilj promoviranje univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvaliteti, različitim načinima prehrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka.

Dr. sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, obratio se sudionicima na svečanom otvaranju kongresa i bio jedan od izlagača na okruglom stolu na temu „Bh. zakonodavsto u području sigurnosti hrane“. Ravnatelj Hajrić upoznao je nazočne s aktivnostima Agencije na usklađivanju propisa o hrani s pravnom stečevinom Europske unije s posebnim naglaskom na utjecaj propisa na zaštitu zdravlja potrošača i interese proizvođača hrane.

Kroz oralne i poster prezentacije predstavljeno je 87 radova iz sljedećih područja:

  1. Primarna proizvodnja i prerada hrane,
  2. Toksikologija i sigurnost hrane,
  3. Suvremena dijagnostika i analitika hrane,
  4. Prehrana tijekom životnog ciklusa,
  5. Dijetoterapija.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od početka svog rada opredijeljena je za suradnju sa svim znanstveno-istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini te ih, primarno kroz Mrežu organizacija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini, nastoji uključiti u svoje aktivnosti i informirati ih o najnovijim znanstvenim i stručnim dostignućima u području sigurnosti hrane.

 

HIZ 12