Agencija unaprjeđuje proces javnih konzultacija

U cilju unaprjeđenja procesa javnih konsultacija, tri službenika Agencije uspješno su završila obuku o korištenju aplikacije „eKonzultacije“, koja je razvijena u okviru projekta  „Jačanje kapaciteta vladinih institucija za sudjelovanje u političkom dijalogu s civilnim društvom (CBGI) – faza II’’. Obuka koju je u ime CBGI projekta vodio mr.sc. Goran Žeravčić održana je 27. siječnja 2016. godine u Mostaru.

Cilj navedene projektne aktivnosti je omogućiti građanima aktivno sudjelovanje u procesu javnih konzultacija s posebnim naglaskom na on-line konzultacije (eKonzultacije)  pri izradi pravnih propisa i drugih akata u institucijama Bosne i Hercegovine.

Od početka rada na izradi pravnih propisa u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pridaje se veliki značaj provođenju postupka javnih konzultacija.  Agencija dosljedno primjenjuje  Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, br. 81/06 i 80/14), kao i Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14). Svi zainteresirani pojedinci i pravne osobe imaju prigodu sudjelovati u izradi pravnih propisa, koji se u formi prednacrta objavljuju na web stranici Agencije.

Obzirom da uvođenje novih zajedničkih informatičkih rješenja na razini institucija Bosne i Hercegovine može dodatno unaprijediti proces javnih konzultacija, Agencija od početka aktivno sudjeluje u realizaciji navedenog CBGI projekta.