Aktivnosti u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II i u suradnji s mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, provodi aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, te Vodiča za mikrobiološke kriterije za hranu.

Prvi dio projektnih aktivnosti proveden je u razdoblju od 16. – 20. travnja 2018. godine uz stručnu podršku eksperta iz Austrije koji je zajedno s predstavnicima mjerodavnih tijela u Bosni i Hercegovini analizirao trenutačno stanje usklađenosti važećih propisa o mikrobiološkim kriterijima za hranu u Bosni i Hercegovini s propisima EU. Također je predstavio najbolje prakse EU u pogledu provedbe propisa. Projektne aktivnosti provedene su u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci, a u iste su, pored predstavnika Agencije, bili uključeni predstavnici mjerodavnih entitetskih ministarstava, republički, federalni, županijski, gradski, općinski i inspektori Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici veterinarskih komora i laboratorija.

usaid mo

Usaid Sa

usaid bl

Nastavak aktivnosti planiran je za razdoblje od 7. – 11. svibnja 2018. godine, kada će se u iste uključiti i subjekti u poslovanju s hranom kojima će biti predstavljeni novi zahtjevi za mikrobiološke kriterije.

USAID i Vlada Švedske osigurali su financijska sredstva za provedbu projekta FARMA II u Bosni i Hercegovini. Projekt se sastoji od dvije komponente od kojih se jedna odnosi na omogućavanje poslovnih prigoda za poljodjelce i poljoprivredne poduzetnike, a druga na jačanje kapaciteta u javnom sektoru za preuzimanje i provedbu zakonodavstva i standarda EU u različitim specifičnim područjima, među kojima je i sigurnost hrane.