COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za poduzeća u prehrambenom sektoru

Pandemija uzrokovana koronavirusom (COVID-19) ima značajan utjecaj i na prehrambeni sektor.  Kako bi se očuvalo povjerenje potrošača da će hrana biti sigurna i dostupna potrebno je omogućiti neometano kretanje hrane duž prehrambenog lanca.

Jedan od bitnih preduvjeta za uspješno prevladavanje pandemije COVID-19 je očuvanje zdravlja svih osoba uposlenih u proizvodnji hrane i lancu opskrbe hranom. Za razliku od mnogih drugih radnika, uposleni u industriji hrane nemaju mogućnost raditi od kuće i u uvjetima pandemije nastavljaju raditi na svom uobičajenom radnom mjestu. Stoga je važno u prehrambenom sektoru osigurati usuglašenost s preventivnim mjerama kako bi se osobe koje rade s hranom zaštitile od infekcije virusom COVID-19, kako bi se spriječilo prenošenje virusa te poboljšala praksa vezana uz higijenu hrane i dezinfekciju.

Osoblju koje radi u prostorijama s hranom potrebno je omogućiti pisane instrukcije i obuku vezano uz sprječavanje širenja virusa COVID-19.  Standardne procedure prehrambenih poduzeća  kojima  se  procjenjuje  radna sposobnost,  a  koje  su  dio  njihovih sustava upravljanja sigurnošću hrane (Food Safety Management System, FSMS), trebaju  osigurati  izdvajanje  zaraženih  uposlenika iz prostorija s hranom. Osoblje koje se ne  osjeća  dobro  ili  ima  simptome  bolesti COVID-19 ne treba dolaziti na posao i treba biti informirano kako kontaktirati medicinsko osoblje.

Veoma je mala mogućnost da se osoba zarazi virusom COVID-19 putem hrane ili pakiranja hrane. COVID-19 je respiratorna bolest i primarni put prijenosa je izravni kontakt osoba ili kapljičnim putem kada se zaražena osoba nakašlje ili kihne. Do danas nije pronađen nijedan dokaz da se virusi koji uzrokuju respiratorne bolesti prenose hranom ili preko pakiranja hrane. Koronavirusi se ne mogu multiplicirati u hrani, za to im je potreban životinjski ili ljudski domaćin.

Najnovijim istraživanjem procijenjeno je koliko dugo virus COVID-19 može preživjeti na različitim površinama i rezultati su pokazali da virus može opstati do 72 sata na plastičnoj ili površini od nehrđajučeg čelika, do četiri sata na bakru i do 24 sata na kartonu. Ovo istraživanje je provedeno u laboratorijskim uvjetima (kontrolirana relativna vlažnost i temperatura) i rezultati bi se trebali oprezno tumačiti u realnom okruženju.

Kako bi se istaknule dodatne mjere potrebne za očuvanje integriteta prehrambenog lanca i osigurala dostupnost odgovarajućih i sigurnih zaliha hrane potrošačima, Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization, WHO) pripremila je i objavila smjernice pod nazivom „COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za poduzeća u prehrambenom sektoru“.

U smjernicama su detaljno opisane mjere za prepoznavanje i sprječavanje širenja virusa COVID-19 u prehrambenom sektoru te mjere higijene i dezinfekcije u fazama proizvodnje hrane, prijevoza hrane, maloprodaje, kao i u kantinama u kojima se  pružaju  usluge  prerade i prodaje hrane  korisnicima. U smjernicama je detaljno opisan i način na koji se u praksi mogu provoditi mjere fizičke distance u okruženju u kojem se prerađuje hrana i dane su upute za korištenje i odlaganje osobne zaštitne opreme, poput maski i rukavica.

S ciljem pružanja potpore poduzećima u prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, odmah po njihovoj službenoj objavi, pristupila prijevodu navedenih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. Agencija nastoji smjernice izravno i neizravno učiniti dostupnim što većem broju poduzeća  kroz sve dostupne komunikacijske kanale.

Prijevod smjernica „COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za poduzeća u prehrambenom sektoru“ dostupan je na sljedećoj poveznici.