Izaslanik u Domu naroda PS BiH Martin Raguž posjetio Agenciju

Izaslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Martin Raguž posjetio je danas Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru, gdje je održao radni sastanak sa doc.dr.sc. Sejadom Mačkićem, direktorom Agencije i suradnicima.

Direktor Agencije je upoznao izaslanika Raguža s aktivnostima koje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano poduzima od svog utemeljenja u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača, te omogućavanja ravnopravnog položaja bh. proizvođača na domaćem i međunarodnom tržištu s naglaskom na usuglašavanju propisa o hrani sa zakonodavstvom Europske unije. Također je predstavio projekte koje Agencija provodi u suradnji s međunarodnim financijskim institucijama u cilju jačanja kapaciteta nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, koje sudjeluju u sustavu sigurnosti hrane.

Izaslanik Raguž je izrazio zadovoljstvo informacijama koje je imao prigodu čuti na sastanku s direktorom Agencije za sigurnost hrane BiH, te je čestitao rukovodstvu Agencije na dosadašnjim rezultatima. Uz zahvalnost na izdvojenom vremenu i prezentiranim informacijama, izaslanik Raguž je istaknuo kako će djelovati kao svojevrsni glasnogovornik ove institucije u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te parlamentarnim povjerenstvima, osobito kada je riječ o izmjenama zakonodavstva i inicijativama koje u tom smislu vodi ova institucija.