Ravnatelj Agencije na 30. zasjedanju CCEURO

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, sudjelovao je na 30. zasjedanju Koordinacijskog odbora FAO/WHO za Europu (CCEURO), koje je održano u razdoblju od 3.-7. listopada 2016. godine u Astani, Kazahstan.

Antimikrobna rezistencija iz perspektive sigurnosti hrane bila je jedna od ključnih tema zasjedanja CCEURO, te je ovom prigodom konstatirano da je borba protiv antimikrobne rezistencije jedan od prioriteta u Europi. Zemlje članice CCEURO iskazale su opredjeljenje za suradnju s članicama Codexa i drugih međunarodnih organizacija u suzbijanju ove globalne prijetnje po zdravlje ljudi. Radna skupina za antimikrobnu rezistenciju će stoga podržati jačanje mjera koje se trenutačno provode u suzbijanju antimikrobne rezistencije kroz unaprjeđenje zakonodavnog okvira sukladno najnovijim znanstvenim i tehnološkim dostignućima.

Nakon rasprave o stanju sigurnosti i kvalitete hrane u regiji, zaključeno je da se kemijski kontaminanti poput endokrinih disruptora i morskih biotoksina uslijed klimatskih promjena pojavljuju u područjima u kojima ih ranije nije bilo, što izaziva određenu zabrinutost. Također je zaključeno da porast online prodaje hrane uzrokuje određene izazove za kontrolu hrane, te da je zbog kontinuiranog razvoja novih tehnologija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru veoma važno procijeniti rizike i korist koje donosi uporaba nove tehnologije u prehrambenim sustavima.

Na 30. zasjedanju CCEURO također je razmatrana realizacija Strateškog plana Codexa 2014.-2019, te pripremne aktivnosti za izradu nove strategije za razdoblje 2020 – 2025. godina.