Donesen Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla donesen je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 24. lipnja 2021. godine.

Navedenim pravilnikom određuju se najveće razine ostataka pesticida (Maximum Residue Levels, MRL) u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla radi osiguranja visoke razine zaštite potrošača, u skladu s općim načelima propisanim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i odredbama na razini Bosne i Hercegovine koje se odnose na ostatke pesticida.

Svrha donošenja ovog pravilnika je potpuna usklađenost s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalno dopuštenim količinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, kao i definiranje pojedinih odredbi  u vezi s pripremom i načinom provedbe kontrolnih planova za ispitivanje ostataka pesticida u hrani.

Nakon objave u „Službenom glasniku BiH“, Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla bit će dostupan  putem službene web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla („Službeni glasnik BiH“, br: 89/12, 92/17 i 21/19).