ECDC/EFSA: Kod bakterija Salmonella i Campylobacter uočena visoka razina antimikrobne otpornosti

Prema podacima iz nedavno objavljenog izvješća Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) i Europske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA), antimikrobna otpornost kod bakterija Salmonella i Campylobacter i dalje je visoka.

Kampilobakterioza je najčešće prijavljena zoonoza u Europskoj uniji u 2020. godini. Campylobacter kod ljudi i peradi nastavlja pokazivati izuzetno veliku otpornost na ciprofloksacin, fluorokinolonski antibiotik koji se najčešće koristi za liječenje određenih vrsta bakterijskih infekcija kod ljudi.

Rastući trend otpornosti na fluorokinolonske antibiotike uočen je kod ljudi i brojlera u odnosu na bakteriju Campylobacter jejuni. Za bakteriju Salmonella Enteritidis, najčešći tip bakterije Salmonella kod ljudi, uočeni su rastući trendovi otpornosti na kinolonske/fluorokinolonske antibiotike. Kod životinja, Campylobacter jejuni i Salmonella Enteritidis uglavnom su pokazale umjerenu do visoku otpornost na navedene antibiotike.

Unatoč rastućim trendovima otpornosti na određene antibiotike, istovremena otpornost na dva navedena ključna antibiotika ostala je niska za E. coliSalmonella i Campylobacter i kod ljudi i kod životinja namijenjenih za prehranu ljudi.

Opadajući trend otpornosti Salmonella na tetracikline i ampicilin kod ljudi uočen je u devet, odnosno deset zemalja u razdoblju od 2016.-2020. godine, što je osobito primjetno za Salmonella Typhimurium. Unatoč padu, otpornost na navedene antibiotike i dalje je visoka i kod ljudi i kod životinja.

U više od polovine zemalja Europske unije, kod životinja namijenjenih za prehranu ljudi uočen je statistički značajan opadajući trend prevalence E. coli koja proizvodi beta-laktamaze proširenog spektra (engl. extended spectrum β-lactamase, ESBL). To je značajno otkriće s obzirom da su određeni sojevi  E. coli koja proizvodi ESBL uzrok ozbiljnih infekcija kod ljudi.

Kod životinja namijenjenih za prehranu ljudi i dalje se izuzetno rijetko pojavljuje  otpornost E. coli i Salmonella na karbapeneme. Karbapenemi pripadaju kategoriji antibiotika koji se koriste kao posljednje sredstvo u liječenju određenih infekcija te bi pojava otpornosti kod zoonotskih bakterija bila zabrinjavajuća.

Iako se nalazi i trendovi podudaraju s podacima iz prethodnog razdoblja, pandemija COVID-19 utjecala je na količinu prijavljenih podataka, osobito u području javnog zdravstva.

Zbirno izvješće EU o antimikrobnoj otpornosti zoonotskih i indikatorskih bakterija kod ljudi, životinja i u hrani 2019/2020.  dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7209