EFSA/ECDC: 150 potvrđenih i vjerojatnih slučajeva Salmonella Typhimurium u 10 zemalja

Čokoladni proizvodi proizvedeni u tvornici jednog poduzeća u Belgiji identificirani su kao izvor izbijanja Salmonella u više zemalja, navodi se u zajedničkoj brzoj procjeni izbijanja bolesti koju su proveli Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC).

Do 8. travnja 2022. godine, u osam zemalja Europske unije (Belgija, Francuska, Njemačka, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Španjolska, Švedska), Norveškoj i Ujedinjenom kraljevstvu prijavljeno je ukupno 150 potvrđenih i vjerojatnih slučajeva monofazne Salmonella Typhimurium. Prvi slučaj zabilježen je u Ujedinjenom kraljevstvu 21. prosinca 2021. godine. Infekcije su se uglavnom pojavile kod djece uzrasta do 10 godina.

U prosincu 2021. godine Salmonella Typhimurium detektirana je u spremniku za maslac u tvornici jednog poduzeća u Belgiji, što je otkriveno u sklopu samokontrole. Poduzeće je implementiralo određene higijenske mjere, unaprjeđeni su uzorkovanje i testiranje proizvoda, kao i proizvodno okruženje. Nakon toga su čokoladni proizvodi distribuirani u Europi i svijetu. Krajem ožujka 2022. godine, nakon što su postali dostupni podaci o sekvencioniranju, pomoću naprednih tehnika molekularne tipizacije znanstvenici su povezali slučajeve oboljenja kod ljudi s tvornicom u Belgiji.

Od 2. travnja, nacionalni nadležni organi započinju s objavom javnih upozorenja, a poduzeće provodi dobrovoljni opoziv određenih proizvoda i lotova u različitim zemljama. Nakon službenih kontrola, nadležni organi za sigurnost hrane u Belgiji, 8. travnja 2022. godine, povlače poduzeću odobrenje za proizvodnju. Nakon toga, poduzeće pokreće opoziv svih lotova svih proizvoda proizvedenih u tvornici u Belgiji, bez obzira na broj lota i rok trajanja.

Stručnjaci EFSA-e i ECDC-a navode da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdili glavni uzroci, vrijeme i mogući čimbenici koji su doveli do kontaminacije, uključujući evaluaciju moguće uporabe kontaminiranih sirovina u drugim proizvodnim pogonima.

S obzirom da se molekularna tipizacija ne provodi rutinski u svim zemljama, neki slučajevi mogu ostati neotkriveni, navodi se u procjeni EFSA-e i ECDC-a.

Zajednička brza procjena izbijanja monofazne Salmonella Typhimurium ST 34 u više zemalja dostupna je na sljedećoj poveznici.