EFSA i ECDC: Salmonella najčešći uzročnik bolesti uzrokovanih hranom u EU

Salmonella je uzročnik svake treće epidemije povezane s hranom prijavljene u zemljama Europske unije u 2018. godini. To je jedan od zaključaka godišnjeg izvješća Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) koje sadrži informacije o trendovima i uzročnicima zoonoza.

U 2018. godini, zemlje EU prijavile su 5 146 epidemija povezanih s hranom kojima je bilo obuhvaćeno 48 365 oboljelih.

Slovačka, Španjolska i Poljska prijavile su 67% od ukupno 1 581 epidemije povezane s hranom čiji je uzročnik Salmonella, a izvor epidemije uglavnom se povezuje s jajima.

Prema rezultatima posljednjeg istraživanja koje je proveo Eurobarometer, manje od jedne trećine građana EU svrstava bolesti koje se prenose hranom među prvih pet razloga za zabrinutost kada je u pitanju sigurnost hrane. Broj prijavljenih epidemija ukazuje na potrebu za podizanje svijesti potrošača, jer se mnoge bolesti koje se prenose hranom mogu spriječiti provođenjem odgovarajućih mjera higijene pri rukovanju hranom i pripremi hrane“, izjavila je Marta Hugas, vodeća znanstvenica EFSA-e.

Salmoneloza je druga najčešće prijavljena gastrointestinalna infekcija kod ljudi u EU (91 857 prijavljenih slučajeva), a na prvom mjestu je kampilobakterioza (246 571 prijavljeni slučaj).

Infekcije shiga toksin producirajućom Escherichia coli (STEC) bile su na trećem mjestu najčešće prijavljenih slučajeva zoonoza kod ljudi, a broj prijavljenih slučajeva u razdoblju od 2014.-2018. godine je u porastu.

Cjelovito izvješće EFSA-e i ECDCA-a koje sadrži rezultate monitoringa zoonoza u 28 zemalja članica Europske unije i osam zemalja izvan EU, među kojima je Bosna i Hercegovina, dostupno je na sljedećoj poveznici.