EFSA: Natječaj za pripravnički staž

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je natječaj za plaćeni pripravnički staž u sjedištu EFSA-e u Parmi. Pripravnike će tijekom staža nadzirati, usmjeravati i pratiti mentori. Poziv je otvoren i za kandidate iz zemalja u procesu pristupanja EU, među kojima je Bosna i Hercegovina. Pripravnički staž služi za stjecanje radnog iskustva i znanja u različitim područjima rada EFSA-e.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete:

  • Završen studij u trajanju od najmanje tri godine do datuma zatvaranja poziva;
  • Dobro poznavanje engleskog jezika (minimalno B2 prema CEFR);
  • Da kandidat do sada nije obavljao stručnu praksu u EFSA-i, bio u radnom odnosu s EFSA-om na bilo koji način ili primao bilo kakvu vrste naknade od EFSA-e;
  • Da kandidat karakternim osobinama udovoljava zahtjevima poslova u koje će biti uključen (npr. potpisana izjava o nekažnjavanju).

Kandidati u procesu prijave, sukladno svojim preferencijama, biraju dva područja rada EFSA-e. Postupak prijave na natječaj obavlja se elektronskim putem, a detaljnije informacije i obrazac za prijavu dostupni su na sljedećoj poveznici. Kandidati mogu dopuniti ili povući svoju prijavu sve do kraja natječaja.

Rok za prijavu na natječaj je 15. svibnja 2023. godine.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila recruitment@efsa.europa.eu.

EFSA je referentno tijelo Europske unije za znanstvenu procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. U suradnji s nacionalnim institucijama, te uz savjetovanje sa zainteresiranim stranama, EFSA daje neovisne znanstvene savjete i osigurava jasnu komunikaciju o postojećim i novonastalim rizicima.