EFSA:  Povodom Međunarodne godine zdravlja bilja pokrenuta specijalizirana web stranica

Biljke koje čine oko 80 posto naše prehrane  izložene su djelovanju različitih štetočina. Prema procjenama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda ( United Nations Food and Agriculture Organization, UN FAO), na godišnjoj razini propadne oko 40% usjeva. Milijuni ljudi zbog toga pate od gladi, a istovremeno nastaje velika šteta za poljoprivredu i okoliš. Faktori poput klimatskih promjena, globalizacije trgovine i ekspanzije turizma doprinose povećanju rizika od novih biljnih štetočina i oštećenja usjeva, vrtova i parkova.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Ujedinjeni narodi su 2020. godinu proglasili Međunarodnom godinom zdravlja bilja. Cilj je podizanje svijesti javnosti o tomu kako zaštita bilja može doprinijeti rješavanju problema gladi, smanjenju siromaštva, zaštiti okoliša, gospodarskom razvoju te realizaciji UN-ovih Milenijskih razvojnih ciljeva (Millennium Development Goals, MDGs).

Kako bi doprinijela obilježavanju Međunarodne godine zdravlja bilja, Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority,  EFSA) pokrenula je specijaliziranu web stranicu putem koje će promovirati aktivnosti koje provodi zajedno sa svojim partnerima, a koje se odnose na suzbijanje biljnih štetnika i zaštitu kultiviranog i divljeg bilja u Europi.

Web stranica EFSA-e posvećena Međunarodnoj godini zdravlja bilja dostupna je na sljedećoj poveznici: https://www.efsa.europa.eu/en/international-year-plant-health