EFSA: Prijavite se na javni poziv za članove Znanstvenog odbora i znanstvenih panela

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je javni poziv za članove Znanstvenog odbora i znanstvenih panela. Pored državljana zemalja Europske unije (EU) i Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA), poziv je otvoren i za državljane zemalja kandidatkinja za članstvo u EU, među kojima je Bosna i Hercegovina.

Znanstveni odbor EFSA-e i znanstveni paneli sastoje se od visoko kvalificiranih i neovisnih znanstvenika, koji provode znanstvene procjene i razvijaju potrebne znanstvene metodologije. Članstvo u ovim tijelima obnavlja se svakih pet godina, a sljedeći saziv započet će s radom u srpnju 2024. godine. Prijavu je moguće podnijeti do 3. travnja 2023. godine putem elektronskog obrasca, koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://careers.efsa.europa.eu/Expert.

Pored članstva u Znanstvenom odboru, javni poziv odnosi se na članstvo u jednom od 10 znanstvenih panela, koji su specijalizirani za sljedeća područja: zdravlje i dobrobit životinja (AHAW); biološke opasnosti (BIOHAZ); kontaminanti u lancu prehrane (CONTAM); aditivi i proizvodi ili tvari koje se koriste u hrani za životinje (FEEDAP); genetski modificirani organizmi (GMO); nutricionizam, nova hrana i alergeni u hrani (NDA); zdravlje bilja (PLH); sredstva za zaštitu bilja i njihovi ostaci (PPR); prehrambeni aditivi i arome (FAF); materijali u kontaktu s hranom, enzimi i pomoćna sredstva (CEP).

Članstvo i rad u Znanstvenom odboru ili znanstvenim panelima EFSA-e predstavlja jedinstvenu priliku za rad s vrhunskim europskim stručnjacima, te za profesionalni razvoj u multidisciplinarnoj, uključivoj i fleksibilnoj organizaciji. U videu ispod  možete pogledati iskustva članova aktualnog saziva znanstvenih panela:

 

Informacije o uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati dostupne su ovdje.

Kontakt adresa za odgovore na pitanja u vezi s javnim pozivom je selection.experts@efsa.europa.eu.