EFSA: Tehničko izvješće o izvorima podataka o bolestima životinja u Bosni i Hercegovini

Cilj navedene aktivnosti je identifikacija mjerodavnih tijela za upravljanje podacima o bolestima životinja i populaciji životinja na nacionalnoj razini. Posredstvom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao kontakt točke EFSA-e, imenovana je kontakt osoba za provedbu SIGMA projekta pri Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

EFSA je trenutačno usredotočena na tri bolesti životinja čiju procjenu provodi na zahtjev Europske komisije (afrička kuga svinja, ptičja gripa i bolest kvrgave kože) te na populaciju životinja koja je izložena navedenim bolestima (svinje, perad i goveda).

Na temelju prikupljenih podataka, EFSA je pripremila i objavila tehničko izvješće o rezultatima navedenih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, uključujući  „Country Card” koja sadrži podatke o  o tijelima u Bosni i Hercegovini mjerodavnim za podatke o bolestima životinja (podaci o epidemijama, nadzoru i laboratorijski podaci) i populaciji životinja (goveda, svinje i perad).

Tehničko izvješće EFSA-e dostupno je na sljedećoj poveznici.