EK: Smjernice za sustave upravljanja sigurnošću hrane uključujući HACCP

U Službenom listu Europske unije objavljena je „Obavijest Komisije o provedbi sustava upravljanja sigurnošću hrane kojima su obuhvaćeni preduvjetni programi (PRP) i postupci koji se temelje na načelima HACCP-a, uključujući olakšavanje/fleksibilnost provedbe u određenim poduzećima u prehrambenom sektoru.“

Svi subjekti u poslovanju s hranom, od primarnih proizvođača do trgovaca na malo, moraju se pridržavati dobre higijenske prakse, koja je sastavni dio tzv. preduvjetnih programa (prerequisite programs, PRP), te izuzev primarnih proizvođača, moraju temeljiti procedure na načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP). To je temelj za sustave upravljanja sigurnošću hrane.

Svrha je ovog dokumenta olakšati i uskladiti provedbu zahtjeva Europske unije o PRP i postupcima koji se temelje na HACCP-u davanjem praktičnih smjernica o:

  • povezanosti između PRP i postupaka koji se temelje na HACCP-u unutar FSMS-a,
  • provedbi PRP,
  • provedbi (klasičnih) postupaka koji se temelje na HACCP-u,
  • fleksibilnosti koja je zakonodavstvom EU-a predviđena za određene prehrambene objekte u pogledu provedbe PRP i postupaka koji se temelje na HACCP.

Obzirom na to da je riječ o općem dokumentu, on je uglavnom namijenjen nadležnim tijelima kako bi se postiglo jednako razumijevanje pravnih zahtjeva. Pomoći će i subjektima u poslovanju s hranom u provedbi zahtjeva EU nakon utvrđivanja posebnih prilagodbi i ne dovodeći u pitanje njihovu primarnu odgovornost u području sigurnosti hrane.

 

Obavijest Europske komisije o provedbi sustava upravljanja sigurnošću hrane kojima su obuhvaćeni preduvjetni programi i postupci koji se temelje na načelima HACCP-a, uključujući olakšavanje/fleksibilnost provedbe u određenim poduzećima u prehrambenom sektoru dostupna je na sljedećoj poveznici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:278:FULL&from=EN