EK: Usvojena nova pravila za označavanje podrijetla primarnih sastojaka u hrani

Europska komisija usvojila je 28. svibnja 2018. godine nova pravila za označavanje podrijetla primarnih sastojaka u hrani koja su podržana glasovanjem država članica EU. Nova Uredba osigurat će visoku razinu transparentnosti te omogućiti potrošačima jasne informacije o podrijetlu hrane na tržištu EU. Obzirom na različite metode prerade hrane, subjektima u poslovanju s hranom omogućena je određena razina fleksibilnosti te će se Uredba primjenjivati od 1. travnja 2020. godine.

Detaljnije informacije o zakonodavstvu EU o pružanju obavijesti potrošačima o hrani na sljedećoj poveznici:

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en

U skladu s definicijom iz Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13) primarni sastojak je sastojak ili sastojci hrane koji čine više od 50% te hrane ili koji potrošač obično povezuje   s   nazivom   hrane   i za koju je najčešće potrebna količinska oznaka.

Pravilnik o pružanju obavijesti potrošačima o hrani koji se primjenjuje na subjekte u poslovanju s hranom u Bosni i Hercegovini u svim fazama prehrambenog lanca, kada njihovo djelovanje   uključuje   osiguranje   obavijesti   o   hrani   potrošačima dostupan je ovdje.