Ekspertska misija o registraciji oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane

U razdoblju od 5.-8. prosinca 2016. godine održana je ekspertska misija o registraciji oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane, koju je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala uz podršku Europske komisije korištenjem Instrumenta tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX). U suradnji s nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH i uz podršku eksperta EU analizirane su procedure registracije oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane u skladu s Uredbom (EU) 1151/2012.

U okviru ekspertske misije u Livnu je održana jednodnevna radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, članovi Povjerenstva za registraciju oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog porijekla prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini, predstavnici ovlaštenih certifikacijskih tijela i udruženja proizvođača i/ili prerađivača određenih prehrambenih proizvoda.

 go2

Na međunarodnom tržištu vlada velika konkurencija u plasmanu prehrambenih proizvoda u kojoj sve veću prednost imaju prepoznatljivi proizvodi, koji su nezaobilazan dio kulture i tradicije nekog kraja. Registracija oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla tradicionalnih prehrambenih proizvoda čije posebne karakteristike proizlaze iz vrijednosti njihovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojeg dolaze, jedan je od najboljih načina za unaprjeđenje kvaliteta i konkurentnosti domaće proizvodnje, kao i zaštitu prehrambenih proizvoda od zlouporabe.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz podršku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, uspostavila pravni temelj i procedure za registraciju oznaka kako bi se prehrambeni proizvodi koji udovoljavaju propisanim kriterijima mogli registrirati i s prepoznatljivim oznakama plasirati na tržište.

Kroz proces registracije oznaka mogu se zaštititi prehrambeni proizvodi namijenjeni ljudskoj prehrani, osim proizvoda vinskog sektora (izuzimajući vinski ocat) i jakih alkoholnih pića koji su uređeni posebnim propisima.