Ekspertska misija o službenim kontrolama GMO u hrani i hrani za životinje

U cilju jačanja kapaciteta mjerodavnih tijela u Bosni i Hercegovini za službene kontrole genetski modificiranih organizama, u Banja Luci je u razdoblju od 12.-14. prosinca 2016. godine održana ekspertska misija o službenim kontrolama GMO u hrani i hrani za životinje, koju je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala koristeći Instrument tehničke pomoći i razmjene informacija Europske komisije (TAIEX).

Misijom, koju su vodili predstavnici Uprave za sigurnost hrane, veterinarstvo i zdravlje bilja Republike Slovenije, obuhvaćeni su planiranje, uzorkovanje, analize i detekcija, nadzor, prezentacija rezultata ispitivanja, procjena i upravljanje rizikom.

Također je razmatrano zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i EU, kojim je regulirana oblast GMO u hrani i hrani za životinje s posebnim naglaskom na plan službenih kontrola sukladno načelima za pripremu višegodišnjih nacionalnih planova kontrole koji su definirani čl. 34.-36. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13).

Eksperti su, u okviru misije, zajedno s predstavnicima mjerodavnih tijela BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, posjetili granični prijelaz Gradiška, gdje su predstavljeni uvjeti za uzorkovanje hrane (mjesto, oprema, ambalaža za uzorak), te je demonstriran postupak uzorkovanja.