Ekspertska misija „Procjena rizika u području sigurnosti hrane“

U razdoblju od 18.- 22.07.2016. godine u Mostaru je održana ekspertska misija na temu “Procjena rizika u području sigurnosti hrane“, koju su koristeći Instrument tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX) organizirali Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Opća uprava za proširenje Europske komisije.

Službenici Agencije su s predstavnicima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Grčke agencije za sigurnost hrane (EFET) razmotrili trenutačno stanje u području procjene rizika porijeklom iz hrane u Bosni i Hercegovini, te mogućnosti za unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane. Metodologija procjene rizika, prikupljanje i analiza podataka, te komunikacija rizika bile su u fokusu ekspertske misije.

Da bi se postigao glavni cilj, odnosno visoka razina zaštite života i zdravlja ljudi, mjere koje se primjenjuju sukladno propisima o hrani temelje se na procjeni rizika, osim kada to nije primjereno okolnostima ili naravi same mjere. Procjena rizika temelji se na dostupnim znanstvenim dokazima i obavlja se na neovisan, objektivan i transparentan način.

Vijest o ekspertskoj misiji objavljena je i na službenoj web stranici EFSA-e i dostupna je putem sljedeće poveznice: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160725