Epidemiološka analiza afričke kuge svinja u EU (studeni 2018. – listopad 2019.)

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je dopunjeno izvješće o prisutnosti afričke kuge svinja na području Europske unije. U izvještajnom razdoblju od studenoga 2018. – listopada 2019. godine, Češka je dobila status zemlje slobodne od afričke kuge svinja. Bolest je u tom razdoblju potvrđena u Slovačkoj, što znači da je ukupno osam zemalja EU zahvaćeno navedenom bolešću.

U 2019. godini, područje EU na kojem je bolest evidentirana širilo se uglavnom u smjeru jugoistoka. Stanje u zemljama članicama EU značajno se razlikuje zbog niza različitih čimbenika, uključujući strukturu proizvodnje svinja (osobito, udio dvorišnog uzgoja u ukupnoj proizvodnji), zemljopisne uvjete i karakteristike populacije divljih svinja. Kako se navodi u izvješću EFSA-e, dvorišni (nekomercijalni) uzgoj svinja predstavlja poseban izazov za programe eradikacije afričke kuge svinja, a ključni problemi su nekontrolirano kretanje svinja, niska razina biosigurnosti i identifikacija farmi. Izvješće također obuhvaća:

  • Opis sezonske fluktuacije u detekciji uzoraka pozitivnih na afričku kugu svinja otkako je bolest prvi put otkrivena na području EU,
  • Pregled poduzetih mjera za suzbijanje širenja bolesti među populacijom divljih svinja u zahvaćenim državama članicama EU,
  • Procjenu učinkovitosti vještačkih i prirodnih barijera za kontrolu širenja bolesti s posebnim naglaskom na mjere kontrole poduzete u Belgiji,
  • Procjenu mjera upravljanja populacijom divljih svinja u različitim zemljopisnim regijama EU na temelju posljednjih znanstvenih i epidemioloških podataka.

Izvješće pod nazivom „Epidemiološka analiza afričke kuge svinja u EU (studeni 2018. – listopad 2019.)” dostupno je na sljedećoj poveznici.