EU: Smanjen broj prijavljenih slučajeva zoonoza i epidemija uzrokovanih hranom u 2020. godini

Kampilobakterioza je najčešće prijavljena zoonoza u Europskoj uniji u 2020. godini sa 120 946 slučajeva.  U 2019. godini prijavljeno je 220 000 slučajeva. Na drugom mjestu je salmoneloza za koju je prijavljeno 52 072 oboljelih, dok je u godini ranije bilo 88 000 prijavljenih slučajeva oboljenja. Broj prijavljenih epidemija uzrokovanih hranom također je u padu, i to za 47%. Ovi podaci temelje se na godišnjem izvješću o zoonozama za 2020. godinu, koje su objavile Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Stručnjaci su potvrdili da je na značajan pad broja prijavljenih zoonotskih bolesti kod ljudi u Europi utjecala pandemija COVID-19, i to u rasponu od 7 – 53%, ovisno o kojoj prijavljenoj bolesti i epidemiji se radi.

Mogući faktori koji utječu na veliki pad broja prijavljenih slučajeva uključuju promjene odnosa prema zdravlju, ograničenja ili zabrane putovanja i okupljanja, zatvaranje restorana, karantenu, izolaciju i druge mjere, poput korištenja maske, fizičke distance i dezinfekcije ruku.

Listerioza i infekcije virusom Zapadnog Nila spadaju u bolesti s najvećim brojem smrtnih slučajeva i hospitalizacija, a najviše infekcija virusom Zapadnog Nila u 2020. godini prijavljeno je u Grčkoj, Španjolskoj i Italiji.

Izvješće o zoonozama u EU u 2020. godini dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6971