FAO: 10 stvari koje subjekti u poslovanju s hranom trebaju znati o sigurnosti hrane i COVID-19

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) na različite načine sudjeluje u odgovoru na pandemiju COVID-19. FAO, pored ostaloga, pruža zemljama savjete o politikama iz svoje mjerodavnosti te priprema i dijeli smjernice i najbolje prakse o sigurnosti hrane.

U okviru navedenih aktivnosti pripremljen je pamflet pod nazivom „10 stvari koje subjekti u poslovanju s hranom trebaju znati o sigurnosti hrane i COVID-19“.

Prijevod pamfleta koji je pripremila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati i preuzeti na sljedećoj poveznici.